1 מאי

ביטוח סחורה בהעברה

מקרה שהיה:
אחד הלקוחות החדשים שלנו התוודה בפנינו על סיפור שלצערנו לומדים לקח רק לאחר מעשה, וכך היה. לקוח הזמין גרר מזדמן להובלת משאיתו עקב תקלה במנוע, כמובן שגם המחיר “קרץ” לו, ובעת הורדת המשאית מהגרר בלי לשים לב אחד הגלגלים החליק מחוץ לפלטה וזאת בגלל שההיגוי היה מוטה הצידה, ובניסיון להחזיר את המצב לקדמותו השתמש בכננת בצורה לא נכונה דבר שגרם לכל המשאית להחליק על השמן שניגר מהמשאית על הפלטה, כל הקבינה נפגעה קשות כולל רדיאטור מערכות שמן בגחון המשאית ועוד’.

כאשר ביקש הלקוח מהגרריסט ביטוח “סחורה בהעברה” כדי שיהיה כיסוי ביטוחי לנזק הכבד שנגרם, השיב לו הלקוח כי אין ברשותו ביטוח “סחורה בהעברה” וכי יש ברשותו אך ורק ביטוח צד ג’….
יש ללמוד מהסיפור מספר דברים:

  1. פריקת משאית חייבת להיעשות כאשר נהג יושב על ההגה כדי לשלוט בהיגוי.
  2. חובה לדרוש לפני ביצוע גרירה כל שהיא ביטוח “סחורה בהעברה” המכסה את כל הנזקים האפשריים מרגע ההעמסה ועד לפריקה מלאה, ולכן מומלץ להיות מקושר עם חברת גרירה מסודרת אשר לה את כל הביטוחים הדרושים שתבצע עבורה את כל הגרירות באופן שוטף.
  3. לבחור חברה שיש לה ניסיון רב בהעמסת משאיות, ולבקש ממנה המלצות מלקוחות, תקן ISO, מחירון ועוד’.

מה הוא ביטוח רכוש ? , המבטח (חברת הביטוח) מבטח נזק פיזי ישיר לרכוש אשר למבוטח (חברת הגרר) זיקת ביטוח אליו בעת העברתו על ידי המבוטח. סכום הביטוח הוא שווי הרכוש המובל ב”ערך שפוי” והוא כפוף לתת ביטוח. יש והביטוח נערך על בסיס נזק ראשון (ואז צריך לבטל את הסעיף התת ביטוח שבפוליסה) אלא שגם במקרה זה השפוי הוא על בסיס הערך הראלי של הרכוש בלבד.

הסיכונים המכוסים, בכיסוי הבסיסי של הפוליסה הם: אש, ברק, התפוצצות והתנגשות או התהפכות של הרכב המוביל. אך הפוליסה ניתנת להרחבה לסיכונים נוספים כמו: פריצה ושוד, רעידת אדמה, נזקי טבע ועוד. הכול בכפוף לתנאים ולסייגים של הפוליסה.
ישנן פוליסות אשר מנוסחות כפוליסות כל הסיכונים, שהן מעט רחבות יותר, אך במהותן הן אינן שונות מביטוח סחורה בהעברה רגיל.

ביטוח זה נועד, בעיקרו של דבר לבטח רכוש המובל ממקום למקום על ידי המבוטח או מישהו מטעמו. אולם, ביטוח זה בהיותו מכסה כל זיקה של המבוטח ברכוש, יכול לתת כסוי גם למצב בו מישהו מוביל רכוש של אחרים תמורת תשלום.

בהתייחס לאחרון, הביטוח יכסה נזק ללא כל קשר לשאלה אם הנזק אירע עקב רשלנותו של המבוטח או שכלל לא חלה אחריות על המבוטח. כל עוד הנזק ארע עקב הסיכונים המכוסים לא הוחרג, הנזק יהיה מכוסה.

זהו הביטוח המקובל ביותר בשוק והוא המוכר לכולם.

ביטוח אחריות המוביל

ביטוח זה, כשמו כן הוא, ביטוח אחריות אך שייך למשפחת ביטוח החבויות.הפוליסה באה לכסות את המבוטח בגין סכומים אותם יהיה חייב לשלם על פי דין כתוצאה ממקרה ביטוח.מקרה הביטוח הוא: אבדן או נזק שנגרם לרכוש אשר אינו בבעלותו של המבוטח או מי מטעמו בעת הובלתו… לרבות בעת פריקה וטעינה בקשר להובלה זו. מכיוון שזו פוליסת חבות הרי שהיא מכסה כל אירוע הנמצא תחת ההגדרות שלעיל ( בדומה לביטוח כל הסיכונים) ואיננו מוחרג, ואשר נגרם ברשלנותו של המבוטח.הביטוח הזה אינו מכסה נזק שמכוסה ע”י פוליסת סחורה בהעברה של המבוטחים, כלומר הוא מהווה השלמה לכיסוי זה. לעומת זאת, הוא אינו מכסה רכוש של המבוטחים או אחריות חוזית ככזאת, אשר כן מכוסים בפוליסת סחורה בהעברה. פוליסה זו אינה, פוליסת מדף, ונחשבת ל”סיכון מיוחד”, המטופלת בד”כ ע”י המחלקה לסיכונים מיוחדים של המבטח.

על פניו נראה שפוליסת אחריות המוביל היא רחבה ביותר מהפוליסה לביטוח סחורה בהעברה, אבל יש לה שתי מגבלות משמעותיות:

  1. הפוליסה אינה מכסה רכוש של המבוטחים, על כן היא מיועדת למעשה לחברות הובלה בלבד.
  2. הפוליסה מכסה אך ורק נזק שנגרם ברשלנותו של המבוטח. ואינה מכסה אחריות חוזית.כלומר התחייבות של המבוטח שהוא יכסה נזק שיגרם לרכוש בעת ההובלה, כשלעצמה אינה עילה לתביעה לפי הפוליסה.

המסקנה היא, שחברות הובלה צריכות להחזיק בשתי הפוליסות. כאשר הפוליסה לביטוח סחורה בהעברה נותנת כסוי לנזק הישיר שיגרם לרכוש בעת ההעברה ערב אחד הסיכונים המכוסים, ובכך ניתן למוביל כסוי לאחריותו החוזית כלפי הלקוח שלו. כאשר הפוליסה לביטוח אחריות המוביל משלימה את הכיסוי שנותנת פוליסת סחורה בהעברה בכך שהיא מכסה כל סכום שהמוביל יהיה חייב לשלם לפי דין עקב נזק לרכוש אף מעבר לנזק הישיר, תחת מגבלות הכיסוי של ביטוח סחורה בהעברה.

חייג 1-800-248-511 וקבל שירות גרירה, חילוץ והובלה

גרר חיים שינוע מתקדם בע”מ

בניית אתר: אתרים